Analytics E-Ticaret Modülünün Kurulumu

Google Adwords e-ticaret modülü yapılan alışverişlerden elde edilen tutar, satış adeti, hangi kampanyadan ve hangi kelimeden ne kadar gelir elde edildiği, ortalama sepet tutarı gibi bir takım istatistiksel bilgiler verir.

Ayrıca bu istatistikler sadece Adwords üzerinden gelen satışları kapsamaz! Google ornagik, adwords, mailing yada kullandığınız başka bir kanal…. Bu modül sayesinde hangi kanaldan ne kadarlık kazanç elde ettiğinizi ölçümleyebilirsiniz.

Yazılımınıza uygun olan aşağıdaki kodu sipariş başarı (teşekkür) sayfanıza koyunuz.

<script type="text/javascript">
try{
 var pageTracker = _gat._getTracker("UA-xxxxx-x");
 pageTracker._trackPageview();
 pageTracker._addTrans(
   "1234",      // order ID - required
   "Womens Apparel", // affiliation or store name
   "11.99",      // total - required
   "1.29",      // tax
   "15.00",      // shipping
   "San Jose",    // city
   "California",   // state or province
   "USA"       // country
  );


  // add item might be called for every item in the shopping cart
  // where your ecommerce engine loops through each item in the cart and
  // prints out _addItem for each 
  pageTracker._addItem(
   "1234",      // order ID - necessary to associate item with transaction
   "DD44",      // SKU/code - required
   "T-Shirt",    // product name
   "Olive Medium",  // category or variation
   "11.99",     // unit price - required
   "1"        // quantity - required
  );

  pageTracker._trackTrans(); //submits transaction to the Analytics servers
} catch(err) {}
</script>
<script type="text/javascript">

 var _gaq = _gaq || [];
 _gaq.push(['_setAccount', 'UA-XXXXX-X']);
 _gaq.push(['_trackPageview']);
 _gaq.push(['_addTrans',
  '1234',      // order ID - required
  'Acme Clothing', // affiliation or store name
  '11.99',     // total - required
  '1.29',      // tax
  '5',       // shipping
  'San Jose',    // city
  'California',   // state or province
  'USA'       // country
 ]);

  // add item might be called for every item in the shopping cart
  // where your ecommerce engine loops through each item in the cart and
  // prints out _addItem for each
 _gaq.push(['_addItem',
  '1234',      // order ID - required
  'DD44',      // SKU/code - required
  'T-Shirt',    // product name
  'Green Medium',  // category or variation
  '11.99',     // unit price - required
  '1'        // quantity - required
 ]);
 _gaq.push(['_trackTrans']); //submits transaction to the Analytics servers

 (function() {
  var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
  ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
  var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
 })();

</script>

(“UA-XXXXX-1″) bölümünde analytics numaranızı yazmalısınız. “Add trans” ve “Add item” bölümleri için sayfanızda bulunan değişkenleri “yeşil” olan yerlere yazın.

pageTracker._addTrans işlem satırıdır ve satışın özetidir.

Order ID : E-ticaret raporu için her işleme özel bir kod atanması gereklidir, Order ID kendini tekrarlamayan her işleme özel atanan bir kod olmalıdır.
Affiliation : Birden çok siteniz ayni profil altinda toplanmış ise bu değiskenle sitelerinizi birbirinden ayırabilirsiniz.
Total : Yapılan alışveriş işleminden tahsil edilen tutar. İstediğiniz gibi kombine edebilirsiniz.
Tax : Veri Miktarı
Shipping : Posta masrafı
City : Şehir ismi
State : Eyalet ismi
Country : Ülke ismi

pageTracker._addItem ürün satırıdır, her satılan ürün için ayrı bir addItem eklenmelidir, aynı üründen birden fazla satıldıysa tek bir addItem yeterlidir.

Order ID : Order ID’yi burada da yazmalısınız.
SKU : Ürünün SKU numarası
Product Name : Ürünün ismi
Category : Ürünün kategorisi
Price : Ürünün Fiyatı
Quantity : Adet

Daha detaylı bilgi için Ecommerce Tracking yazısına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/gaTrackingEcommerce?hl=tr-TR

RoadMap

Bir önceki yazım olan Google Ad Planner - DoubleClick Reklam Planlayıcı başlıklı makalemi de okumanızı öneririm.

Roadmap

Bir cevap yazın